Rakel

Produkter/Utryckningsfordon/RakelCC TEKNIK INSTALLERAR OCH SERVAR RAKELINSTALLATIONER ÅT POLIS, AMBULANS, RÄDDNINGSTJÄNST, KOMMUNER OCH LÄNSTRAFIKEN

Rakel

RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett system för radiokommunikation för säkerhetsorganisationerna och Räddningstjänsten i Sverige, främst polis, militärpolis, räddningstjänst, ambulansverksamhet, SOS-alarmering (RAPS) och kommunal/statlig krisberedskap. Systemet är digitalt och sändningarna kan krypteras för att avlyssning då inte ska vara möjlig. Det finns två typer av användarterminaler, den ena sitter i olika fordon (mobilterminal) den andra är handburen och ser ut som en mobiltelefon och används ungefär likadant. 

TETRA är den internationella standarden för mobil digitalkommunikation och erbjuder stora kommunikationsfördelar inom t ex Digital PMR, digital mobiltelefoni, alfanumeriska sökare och mobil datakryptering.

TETRA-standarden erbjuder en kombination av prestanda och funktionalitet som saknar motsvarighet i andra alternativa system för mobil radiokommunikation eller telefoni.

TETRA är utvecklad enligt ETSI-standard och är accepterad av användare och tillverkare.
ETSI är en öppen standard vilket möjliggör flera olika tillverkare av hårdvara.

Rakel täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta. Rakelsystemet är byggt och planerat för att klara svåra väderförhållanden och elavbrott. Till exempel används dubbla förbindelser på de flesta ställen och målet är att basstationerna ska ha reservkraft för sju dagars elavbrott.

Här presenteras några punkter som visar på TETRA- standardens potentiall, funktioner och fördelar.

  • Säkerhet (skydd mot avlyssning samt E2EE)
  • Världsstandard (likt GSM)
  • Digitalt radiosystem
  • Frekvenseffektivt (fyra samtidiga samtal på en traditionell radiokanal)
  • Datamöjlighet
  • Textmöjlighet
  • Telefoni
  • Status och prioritet
  • Möjlighet till full duplex

CC Teknik erbjuder alltifrån kompletta system till handportabla och mobila terminaler från EADS samt Segura.