Räddningstjänsten

Utryckningsfordon/Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Vi på CC Teknik bygger löpande Fip och lättare fordon till Räddningstjänster i flera kommuner. Vi genomför också montering service av kommunikation och blåljus på Räddningstjänsternas fordon.

G-5T0TN4B69Q