Telefon:  036 – 32 70 80

VW Amorak till Räddningstjänsten

En leverans av VW Amarok till Räddningstjänsten. Fordonet har brandanpassats med Standby blåljussystem, BLIS navigatonssystem, Sepura kommunikation och reflexite folie.