Telefon:  036 – 32 70 80

VW Amorak till Ambulansen i Jönköpings Län

CC Teknik kommer att utrusta 7 st nya VW Amorak ambulanser till Jönköpings län. Fordonen utrustas bla med Saab datorutrustning och Sepura Rakel utrustning.