CC Teknik har brandanpassat 3st VV Caddy med Modul-System inredning. Blixtljus och elutrustning är leverarat från Standby och Awimex. Kommunikationen är från Sepura  och BLIS navigation.

G-5T0TN4B69Q