Produkter/KomradioVI ÄR SPECIALISTER PÅ YRKESRADIO FÖR FORDON OCH ARBETSPLATSER

Komradio

Kommunikationsradio är för många verksamheter det enda möjliga sättet att kommunicera effektivt och med hög säkerhet. På CC Teknik erbjuder vi analog och digital radio för alla typer av organisationer och företag.

TETRA är den internationella standarden för mobil digitalkommunikation och erbjuder stora kommunikationsfördelar inom t ex Digital PMR, digital mobiltelefoni, alfanumeriska sökare och mobil datakryptering. TETRA-standarden erbjuder en kombination av prestanda och funktionalitet som saknar motsvarighet i andra alternativa system för mobil radiokommunikation eller telefoni. TETRA är utvecklad enligt ETSI-standard och är accepterad av användare och tillverkare. ETSI är en öppen standard vilket möjliggör flera olika tillverkare av hårdvara. Nedan presenteras några punkter som visar på TETRA- standardens potentiall, funktioner och fördelar.

• Säkerhet (skydd mot avlyssning samt E2EE)
• Världsstandard (likt GSM)
• Digitalt radiosystem
• Frekvenseffektivt (fyra samtidiga samtal på en traditionell radiokanal)
• Datamöjlighet
• Textmöjlighet
• Telefoni
• Status och prioritet
• Möjlighet till full duplex

CC Teknik erbjuder alltifrån kompletta system till handportabla och mobila terminaler från EADS samt Sepura.

Det finns ett behov av snabb och säker kommunikation där alla i gruppen kan höra vad som sägs eller med selektiva anrop. Komradio är överlägset det bästa när det gäller pålitlighet och enkelt handhavande. Räckvidden mellan mobila enheter kan vara upp emot 7-8 km beroende på uteffekt, antennval och frekvensband. Önskas större räckvidder kan man använda sig av en sk repeater. För en eller flera egna kanaler ansöker man hos post och telestyrelsen. Vi är naturligtvis behjälpliga med detta. Vi erbjuder utrustning från bl.a. Icom och V-Com, Ericsson, Motorola.

Vi kan även utföra service på det mesta vad gäller handhållna apparater, mobila enheter samt basstationer och radioväxlar.
Du är alltid välkommen till oss med frågor gällande kommunikationsradio.