Elektronisk körjournal till Skatteverket

#novafleet används av företag i alla storlekar och vår körjournal uppfyller Skatteverkets krav

Kontakta oss oss - så berättar vi mer

#novafleet

Marknadsledande elektronisk körjournal

Marknadsledande elektronisk körjournal med den senaste GPS-spårningsteknologin som uppdateras enligt Skatteverkets senaste krav. Passar för dig med servicebil, tjänstebil, förmånsbil och privatbil.

Få korret milersättning och alla resor fördelade på tjänsteresa och privatresa automatiskt. Vi utvecklare de senaste tidsbesparande uppdateringarna hela tiden som direkt blir aktiverade kostnadsfritt för alla kunder.

}

SPARA TID

Alla resor loggas automatiskt i Navafleet via GPS och sparar tid för både förare, fordonsansvarig och ekonomiavdelningen, som får allt digitalt och korrekt.

KORREKT MILERSÄTTNING

Att hantera körersättning upplevs ofta som en tidskrävande aktivitet Med en elektronisk körjournal från Novafleet kan du vara säker på alla resor loggas automatiskt och att du får korrekt milersättning.

MÖT SKATTEVERKETS KRAV

Novafleets körjournal följer Skatteverkets senaste regler för yrkeskörning och privatkörning, så att du och företaget kan köra skattesäkert utan att oroa er för en upptaxering.

G-5T0TN4B69Q